Pavel Ploc

Váš kandidát do senátu ČR.

Proč kandiduji

Proč kandiduji

Mým záměrem jsou korektní vztahy, spravedlnost a podpora sportu.Právě sport chci podpořit jak z hlediska zdraví, aktivit, které přispívají zdravému vývoji dětí a mladých, ale také z hlediska dlouhodobého vývoje společnosti.

Pokračování